วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วงจรไฟกระพริบ


วงจรไฟกระพริบ 1 ครั้งต่อ 1 วินาที 
ต่อในลักษณะเป็นวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์  กำหนดความถี่โดย C1-R3 และ C2-R4

วงจรไฟกระพริบที่ใช้ไอซี 555
ใช้ไอซีไทเมอร์ 555 ต่อในโหมดอะสเตเบิล สามารถเปลี่ยนค่าเวลาโดย การเปลี่ยน C1-R4


วงจรไฟกระพริบที่ใช้ไทรริสเตอร์ขนาดเล็ก
อัตราการกระพริบจะถูกกำหนดโดย  R2-R3 ส่วนไทรริสเตอร์ใช้กระแสขาเกตน้อยกว่า 0.2 มิลลิแอมป์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น